Matteusevangeliet 26:65

Då slet översteprästen sönder sina kläder.

[Att slita sönder sina kläder var det judiska uttrycket för att visa häftig sorg eller fasa, se 1 Mos 37:29, 34; 2 Kung 18:37; 19:1; Jer 41:5; Apg 14:14. Här används det generella grekiska ordet för kläder, himation. I pluralformen beskriver det ofta både de innersta kläderna, tunikan, och manteln som var ytterplagget. Utifrån Mark 14:63 förstår vi att det här syftar på de två tunikorna som välbärgade personer bar, se Mark 6:9. Ordet "slita sönder" förstärker att det var en dramatisk scen. Översteprästen tog tag i halslinningen med sina händer och rev upp sina båda tunikor någon decimeter. Torah förbjöd översteprästen att riva sönder sina kläder för privat sorg, se 3 Mos 10:6; 21:10. Dock verkar detta vara tillåtet då han agerade som en domare och uttryckte sin förskräckelse över en hädelse som yttrats i hans närvaro.]

Han sade: "Han har hädat. Vad behöver vi nu ha fler vittnen till? Ni har nu själva hört hädelsen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ὁ   ἀρχιερεὺς   διέρρηξεν   τὰ   ἱμάτια   αὐτοῦ   λέγων   ὅτι·   ἐβλασφήμησεν·   τί   ἔτι   χρείαν   ἔχομεν   μαρτύρων;   ἴδε   νῦν   ἠκούσατε   τὴν   βλασφημίαν   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G0749 ἀρχιερεὺς överste präst high priest N-NSM
G1284 διέρρηξεν riva sönder, slita sönder tears V-AAI-3S
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G2440 ἱμάτια plagg, kläder, dräkt garments N-APN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G3004 λέγων ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G3754 ὅτι· att, eftersom that CONJ
G0987 ἐβλασφήμησεν· häda, smäda He has blasphemed; V-AAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare any more ADV
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G2192 ἔχομεν ha, vara, behöva have we V-PAI-1P
G3144 μαρτύρων; vittne of witnesses? N-GPM
G2396 ἴδε Skåda, titta, se Behold INJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now, ADV
G0191 ἠκούσατε höra, lyssna you have heard V-AAI-2P
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G0988 βλασφημίαν hädelse, smädelse blasphemy N-ASF
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.