Matteusevangeliet 26:59

Översteprästerna och hela rådet [Sanhedrin] sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   δὲ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   πρεσβύτεροι   καὶ   τὸ   συνέδριον   ὅλον   ἐζήτουν   ψευδομαρτυρίαν   κατὰ   τοῦ   Ἰησοῦ   ὅπως   αὐτὸν   θανατώσωσιν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0749 ἀρχιερεῖς överste präst the chief priests N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G4245 πρεσβύτεροι äldste elders A-NPM-C
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4892 συνέδριον Stora rådet Council N-NSN
G3650 ὅλον alla, hela, varje stund, allihop, genom hela whole A-NSN
G2212 ἐζήτουν söka, söka efter were seeking V-IAI-3P
G5577 ψευδομαρτυρίαν falskt vittne false testimony N-ASF
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-GSM-P
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2289 θανατώσωσιν, utlämna till att dödas, döda, dödats they may put to death; V-AAS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.