Matteusevangeliet 26:53

Tror du inte att om jag bad min Fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? [En legion var den romerska militärens högsta enhet på omkring 6 000 soldater. Tolv legioner motsvarar alltså ett antal på minst 72 000 änglar, se Apg 10.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   δοκεῖς   ὅτι   οὐ   δύναμαι   παρακαλέσαι   τὸν   πατέρα   μου,   καὶ   παραστήσει   μοι   ἄρτι   πλείω   ἢ   δώδεκα   λεγιῶνας   ἀγγέλων;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller Or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1380 δοκεῖς
tro, mena, verka bra, mena sig think you
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G3754 ὅτι
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G1410 δύναμαι
kunna, vara kapabel, kan I am able
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-PNI-1S
G3870 παρακαλέσαι
be om tröst
hjälp
to call upon
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3962 πατέρα
fader, far Father
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G1473 μου,
jag, mig, min, mitt of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3936 παραστήσει
stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa He will furnish
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G1473 μοι
jag, mig, min, mitt to Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G0737 ἄρτι
nu, hädanefter, ännu presently
Adverb Adverb
ADV
G4183 πλείω
många, mycket, stor more
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
Jämförande Adjektiv Ackusativ Plural Neutral Jämförande
A-APN-C
G2228
eller, än, antingen, annars, inte heller than
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1427 δώδεκα
tolv twelve
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
Nummer Adjektiv Genitiv Plural Feminin Nummer
A-GPF-NUI
G3003 λεγιῶνας
legion legions
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G0032 ἀγγέλων;
budbärare, ängel of angels?
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar