Matteusevangeliet 26:47

Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv. Med honom var en stor folkskara [romerska soldater, se Joh 18:3, och tempelvakter, se Luk 22:52] beväpnade med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Καὶ   ἔτι   αὐτοῦ   λαλοῦντος   ἰδοὺ   Ἰούδας   εἷς   τῶν   δώδεκα   ἦλθεν,   καὶ   μετ᾽   αὐτοῦ   ὄχλος   πολὺς   μετὰ   μαχαιρῶν   καὶ   ξύλων   ἀπὸ   τῶν   ἀρχιερέων   καὶ   πρεσβυτέρων   τοῦ   λαοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2089 ἔτι (eti)
ännu, andra, längre, ytterligare yet
Adverb Adverb
ADV
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det when he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2980 λαλοῦντος (laleo)
tala, säga, predika, uttala is speaking,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-PAP-GSM
G2400 ἰδοὺ (idou)
se behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G2455 Ἰούδας (Ioudas)
Judas Judas,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G1520 εἷς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G1427 δώδεκα (dodeka)
tolv Twelve,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
Nummer Nummer
A-GPM-NUI
G2064 ἦλθεν, (erchomai)
anlända, komma, gå came,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G3793 ὄχλος (ochlos)
människor, skara, folkskara a crowd
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G4183 πολὺς (polus)
många, mycket, stor great,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G3162 μαχαιρῶν (machaira)
svärd, mindre svärd, större kniv swords
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
N-GPF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3586 ξύλων (xulon)
träd, stav, stock clubs,
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
N-GPN
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G0749 ἀρχιερέων (archiereus)
överstepräst chief priests
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4245 πρεσβυτέρων (presbuteros)
äldste elders
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2992 λαοῦ. (laos)
folk people.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)