Matteusevangeliet 26:40

När han kom tillbaka till lärjungarna [Petrus, Jakob och Johannes] och fann dem sovande, sade han till Petrus: "Så ni orkade inte ens hålla er vakna en timme med mig?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἔρχεται   πρὸς   τοὺς   μαθητὰς   καὶ   εὑρίσκει   αὐτοὺς   καθεύδοντας   καὶ   λέγει   τῷ   Πέτρῳ·   οὕτως   οὐκ   ἰσχύσατε   μίαν   ὥραν   γρηγορῆσαι   μετ᾽   ἐμοῦ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἔρχεται
anlända, komma, gå He comes
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PNI-3S
G4314 πρὸς
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G3101 μαθητὰς
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2147 εὑρίσκει
finna, befinnas vara finds
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0846 αὐτοὺς
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G2518 καθεύδοντας
sova sleeping.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
V-PAP-APM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3004 λέγει
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna He says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τῷ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G4074 Πέτρῳ·
Petrus to Peter,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Substantiv Dativ Singular Maskulin Person
N-DSM-P
G3779 οὕτως
så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt Thus
Adverb Adverb
ADV
G3756 οὐκ
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G2480 ἰσχύσατε
kan, kunna, förmå, bero, behärska were you able
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-AAI-2P
G1520 μίαν
en one
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G5610 ὥραν
timme, ögonblick hour
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1127 γρηγορῆσαι
vaka, vakna to watch
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G3326 μετ᾽
med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ;
mig, min, mina Me?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Neutral första person Genitiv Singular Neutral
S-1SGSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar