Matteusevangeliet 26:37

Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner [Jakob och Johannes]. Jesus började känna sorg (bedrövelse) och en enorm tyngd kom över honom (det starkaste grekiska ordet för psykisk press).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   παραλαβὼν   τὸν   Πέτρον   καὶ   τοὺς   δύο   υἱοὺς   Ζεβεδαίου   ἤρξατο   λυπεῖσθαι   καὶ   ἀδημονεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3880 παραλαβὼν ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till having taken with [Him] V-2AAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4074 Πέτρον Petrus Peter N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1417 δύο två, båda two A-APM-NUI
G5207 υἱοὺς son, ättling sons N-APM
G2199 Ζεβεδαίου Sebedeus of Zebedee, N-GSM-P
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G3076 λυπεῖσθαι att vara ledsen to be sorrowful V-PPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0085 ἀδημονεῖν.¶ gripas av ångest to be deeply distressed. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.