Matteusevangeliet 26:34

Jesus sade till honom: "Jag säger sanningen till dig, i natt innan en [enda] tupp har galt kommer du att ha förnekat mig tre gånger."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔφη   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   ἀμὴν   λέγω   σοι   ὅτι   ἐν   ταύτῃ   τῇ   νυκτὶ   πρὶν   ἀλέκτορα   φωνῆσαι   τρὶς   ἀπαρνήσῃ   με.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5346 Ἔφη säga was saying V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig during PREP
G3778 ταύτῃ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSF
G3588 τῇ -, denna, denne T-DSF
G3571 νυκτὶ natt, midnatt night, N-DSF
G4250 πρὶν innan before [the] ADV
G0220 ἀλέκτορα tupp rooster N-ASM
G5455 φωνῆσαι kalla crowing, V-AAN
G5151 τρὶς tre gånger three times ADV
G0533 ἀπαρνήσῃ förneka you will deny V-FDI-2S
G1473 με.¶ jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.