Matteusevangeliet 26:22

Då blev de djupt sårade (ledsna) och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λυπούμενοι   σφόδρα   ἤρξαντο   λέγειν   αὐτῷ   εἷς   ἕκαστος   αὐτῶν·   μήτι   ἐγώ   εἰμι,   κύριε;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3076 λυπούμενοι blir bedrövad being grieved V-PPP-NPM
G4970 σφόδρα stor, mycket, överväldigande exceedingly, ADV
G0757 ἤρξαντο regera they began V-ADI-3P
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G1520 εἷς en one A-NSM
G1538 ἕκαστος var och en, alla, varje each, A-NSM
G0846 αὐτῶν· honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3385 μήτι kanske not any PRT-N
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι, är is it, V-PAI-1S
G2962 κύριε;¶ Herren, herre Lord? N-VSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.