Matteusevangeliet 26:12

När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

βαλοῦσα   γὰρ   αὕτη   τὸ   μύρον   τοῦτο   ἐπὶ   τοῦ   σώματός   μου   πρὸς   τὸ   ἐνταφιάσαι   με   ἐποίησεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0906 βαλοῦσα kasta, häller, högg, kasta ut In pouring V-2AAP-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [woman] D-NSF
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G3464 μύρον olja, smörjelse fragrant oil N-ASN
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSN
G4983 σώματός kropp body N-GSN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G4314 πρὸς till for PREP
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G1779 ἐνταφιάσαι begrava to bury V-AAN
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G4160 ἐποίησεν.¶ göra she did [it]. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.