Matteusevangeliet 25:7

Då ställde sig alla jungfrur upp och gjorde i ordning sina lampor.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   ἠγέρθησαν   πᾶσαι   αἱ   παρθένοι   ἐκεῖναι   καὶ   ἐκόσμησαν   τὰς   λαμπάδας   ἑαυτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G1453 ἠγέρθησαν vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka arose V-API-3P
G3956 πᾶσαι alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPF
G3588 αἱ -, denna, denne the T-NPF
G3933 παρθένοι äktenskap, jungfru virgins N-NPF
G1565 ἐκεῖναι den those D-NPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2885 ἐκόσμησαν smycka, pryda, göra i ordning trimmed V-AAI-3P
G3588 τὰς -, denna, denne the T-APF
G2985 λαμπάδας lampa, fackla lamps N-APF
G1438 ἑαυτῶν. sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras their own. F-3GPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.