Matteusevangeliet 25:45

Då ska han svara och säga till dem: 'Jag säger er sanningen: eftersom (i den mån) ni inte gjorde det för någon av dessa minsta, gjorde ni inte det för mig.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ἀποκριθήσεται   αὐτοῖς   λέγων·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ἐφ᾽   ὅσον   οὐκ   ἐποιήσατε   ἑνὶ   τούτων   τῶν   ἐλαχίστων,   οὐδὲ   ἐμοὶ   ἐποιήσατε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G0611 ἀποκριθήσεται svara will He answer V-FOI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G1909 ἐφ᾽ på, i, till to the extent PREP
G3745 ὅσον så länge as much as K-ASN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G4160 ἐποιήσατε göra you did [it] V-AAI-2P
G1520 ἑνὶ en to one A-DSM
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de of these D-GPM
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G1646 ἐλαχίστων, minst, liten betydelse, småsaker least, A-GPM
G3761 οὐδὲ inte heller neither CONJ-N
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G4160 ἐποιήσατε. göra did you. V-AAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.