Matteusevangeliet 25:41

Sedan ska han också säga till dem som står på hans vänstra sida [getterna, se vers 33]: 'Ni som står under en förbannelse, gå bort ifrån mig till den eviga elden som är förberedd åt djävulen och hans änglar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ἐρεῖ   καὶ   τοῖς   ἐξ   εὐωνύμων·   πορεύεσθε   ἀπ᾽   ἐμοῦ   οἱ   κατηραμένοι   εἰς   τὸ   πῦρ   τὸ   αἰώνιον   τὸ   ἡτοιμασμένον   τῷ   διαβόλῳ   καὶ   τοῖς   ἀγγέλοις   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G2036 ἐρεῖ säga, tala, bud will He say V-FAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på on PREP
G2176 εὐωνύμων· vänster, vänstra sidan, vänster fot [the] left, A-GPN
G4198 πορεύεσθε avgår do depart V-PNM-2P
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me, S-1SGSN
G3588 οἱ denna, denne you who [are] T-VPM
G2672 κατηραμένοι förbannad, cursed, V-RPP-VPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4442 πῦρ eld fire N-ASN
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G0166 αἰώνιον evig eternal, A-ASN
G3588 τὸ denna, denne which T-ASN
G2090 ἡτοιμασμένον beredd prepared V-RPP-ASN
G3588 τῷ denna, denne for the T-DSM
G1228 διαβόλῳ djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare devil A-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G0032 ἀγγέλοις ängel, budbärare angels N-DPM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.