Matteusevangeliet 25:41

Sedan ska han också säga till dem som står på hans vänstra sida [getterna, se vers 33]: 'Ni som står under en förbannelse, gå bort ifrån mig till den eviga elden som är förberedd åt djävulen och hans änglar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ἐρεῖ   καὶ   τοῖς   ἐξ   εὐωνύμων·   πορεύεσθε   ἀπ᾽   ἐμοῦ   οἱ   κατηραμένοι   εἰς   τὸ   πῦρ   τὸ   αἰώνιον   τὸ   ἡτοιμασμένον   τῷ   διαβόλῳ   καὶ   τοῖς   ἀγγέλοις   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G2036 ἐρεῖ
tala, skicka ut ljud will He say
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τοῖς
denna, denne to those
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G1537 ἐξ
av, från, ut ur, med, på on
Preposition Preposition
PREP
G2176 εὐωνύμων·
vänster, vänstra sidan, vänster fot [the] left,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
A-GPN
G4198 πορεύεσθε
gå, bege sig do depart
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Imperativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Imperativ
Plur. andra person Plural
V-PNM-2P
G0575 ἀπ᾽
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ
mig, min, mina Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Neutral första person Genitiv Singular Neutral
S-1SGSN
G3588 οἱ
denna, denne you who [are]
Best. Art. Bestämd artikel
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
T-VPM
G2672 κατηραμένοι
förbanna cursed,
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
V-RPP-VPM
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G4442 πῦρ
eld fire
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3588 τὸ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0166 αἰώνιον
evig eternal,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G3588 τὸ
denna, denne which
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G2090 ἡτοιμασμένον
bana, bereda, göra i ordning prepared
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
V-RPP-ASN
G3588 τῷ
denna, denne for the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G1228 διαβόλῳ
djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare devil
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τοῖς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G0032 ἀγγέλοις
budbärare, ängel angels
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G0846 αὐτοῦ.
honom, dem, henne, den, det of him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar