Matteusevangeliet 25:28

Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt den som har de tio talenterna [som har den bästa förmågan att förvalta den].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄρατε   οὖν   ἀπ᾽   αὐτοῦ   τὸ   τάλαντον   καὶ   δότε   τῷ   ἔχοντι   τὰ   δέκα   τάλαντα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0142 ἄρατε ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do take V-AAM-2P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det him P-GSM
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G5007 τάλαντον talent talent, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 δότε ge, få do give [it] V-2AAM-2P
G3588 τῷ -, denna, denne to the [one] T-DSM
G2192 ἔχοντι ha, vara, behöva having V-PAP-DSM
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G1176 δέκα tio ten A-APN-NUI
G5007 τάλαντα. talent talents. N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.