Matteusevangeliet 25:23

Hans herre sade till honom: 'Bra gjort, du är en god (ärlig) och trofast (trogen) tjänare [en tjänare som har tro]. Du har varit trogen i det lilla (med små belopp), jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἔφη   αὐτῷ   ὁ   κύριος   αὐτοῦ·   εὖ,   δοῦλε   ἀγαθὲ   καὶ   πιστέ,   ἐπὶ   ὀλίγα   ἦς   πιστός,   ἐπὶ   πολλῶν   σε   καταστήσω.   εἴσελθε   εἰς   τὴν   χαρὰν   τοῦ   κυρίου   σου.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5346 ἔφη (phemi)
säga was saying
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2095 εὖ, (eu)
väl, väl gjort, gott Well done,
Adverb Adverb
ADV
G1401 δοῦλε (doulos)
tjänare servant
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G0018 ἀγαθὲ (agathos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
A-VSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4103 πιστέ, (pistos)
trogen faithful!
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
A-VSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till Over
Preposition Preposition
PREP
G3641 ὀλίγα (oligos)
få, lite, liten, i det lilla, nästa... a few things
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G1510 ἦς (eimi)
är you were
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-IAI-2S
G4103 πιστός, (pistos)
trogen faithful;
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till over
Preposition Preposition
PREP
G4183 πολλῶν (polus)
många, mycket, stor many things
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
A-GPN
G4771 σε (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G2525 καταστήσω. (kathistemi)
satt, sätta över, insätta som ledar... will I set.
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-FAI-1S
G1525 εἴσελθε (eiserchomai)
komma do enter
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-2AAM-2S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G5479 χαρὰν (chara)
glädje joy
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4771 σου. (su)
du, ni, er of you!
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)