Matteusevangeliet 25:21

Hans herre sade till honom: 'Bra gjort, du är en god (ärlig) och trofast (trogen) tjänare [en tjänare som har tro]. Du har varit trogen i det lilla (med små belopp), jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔφη   δὲ   αὐτῷ   ὁ   κύριος   αὐτοῦ·   εὖ,   δοῦλε   ἀγαθὲ   καὶ   πιστέ,   ἐπὶ   ὀλίγα   ἦς   πιστός,   ἐπὶ   πολλῶν   σε   καταστήσω.   εἴσελθε   εἰς   τὴν   χαρὰν   τοῦ   κυρίου   σου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5346 ἔφη säga was saying V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master N-NSM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2095 εὖ, väl, väl gjort, gott Well done, ADV
G1401 δοῦλε tjänare servant N-VSM
G0018 ἀγαθὲ god, glädjefylld good A-VSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4103 πιστέ, trogen faithful! A-VSM
G1909 ἐπὶ på, i, till Over PREP
G3641 ὀλίγα få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund a few things A-APN
G1510 ἦς är you were V-IAI-2S
G4103 πιστός, trogen faithful; A-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till over PREP
G4183 πολλῶν många, stor many things A-GPN
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G2525 καταστήσω. satt, sätta över, insätta som ledare will I set. V-FAI-1S
G1525 εἴσελθε komma do enter V-2AAM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5479 χαρὰν glädje joy N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre master N-GSM
G4771 σου.¶ du, ni, er of you! P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.