Matteusevangeliet 25:19

Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och ville stämma av redovisningen med sina tjänare (summera de olika kontona, hålla räkenskap med dem).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μετὰ   δὲ   πολὺν   χρόνον   ἔρχεται   ὁ   κύριος   τῶν   δούλων   ἐκείνων   καὶ   συναίρει   λόγον   μετ᾽   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot After PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4183 πολὺν många, stor much A-ASM
G5550 χρόνον tid time, N-ASM
G2064 ἔρχεται kommer comes V-PNI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G1401 δούλων tjänare servants N-GPM
G1565 ἐκείνων den those D-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4868 συναίρει redovisa takes V-PAI-3S
G3056 λόγον ord, tal account N-ASM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.