Matteusevangeliet 25:14

[Jesus sitter på Olivberget och fortsätter besvara lärjungarnas frågor om Jesu andra tillkommelse och tidsålderns slut, se Matt 24:3. Detta är den tredje och sista liknelsen som handlar om församlingen innan Jesus kommer tillbaka.]

"På samma sätt [som liknelsen innan med de tio jungfrurna handlar den om att vara vaken, redo och bedjande när Jesus kommer tillbaka] kan det [kungariket från himlen] också liknas vid en man som skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och överlämnade sina ägodelar till dem (för att de skulle förvalta dem).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὥσπερ   γὰρ   ἄνθρωπος   ἀποδημῶν   ἐκάλεσεν   τοὺς   ἰδίους   δούλους   καὶ   παρέδωκεν   αὐτοῖς   τὰ   ὑπάρχοντα   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5618 Ὥσπερ på samma sätt som [It is] like CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G0589 ἀποδημῶν åker på en resa going on a journey V-PAP-NSM
G2564 ἐκάλεσεν kalla, inbjuden [who] called V-AAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G2398 ἰδίους hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [his] own A-APM
G1401 δούλους tjänare servants, N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3860 παρέδωκεν överlämna delivered V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὰ denna, denne those things T-APN
G5225 ὑπάρχοντα finns, bli ägd, börja under being owned V-PAP-APN
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det by him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.