Matteusevangeliet 24:49

och börjar slå de andra medtjänarna och äter och dricker med de druckna,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἄρξηται   τύπτειν   τοὺς   συνδούλους   αὐτοῦ,   ἐσθίῃ   δὲ   καὶ   πίνῃ   μετὰ   τῶν   μεθυόντων,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0757 ἄρξηται
regera may begin
VERB Verb
Aorist Medium Subjunktiv Aorist Medium Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-AMS-3S
G5180 τύπτειν
slå to beat
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3588 τοὺς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G4889 συνδούλους
medtjänare fellow servants
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G0846 αὐτοῦ,
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2068 ἐσθίῃ
äta he may eat
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-PAS-3S
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4095 πίνῃ
dricka he may drink
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-PAS-3S
G3326 μετὰ
med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G3184 μεθυόντων,
berusad being drunkards,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-PAP-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar