Matteusevangeliet 24:48

Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐὰν   δὲ   εἴπῃ   ὁ   κακὸς   δοῦλος   ἐκεῖνος   ἐν   τῇ   καρδίᾳ   αὐτοῦ·   χρονίζει   μου   ὁ   κύριος   ἐλθεῖν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 Ἐὰν om, ifall If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2036 εἴπῃ säga, tala, bud shall say V-2AAS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2556 κακὸς ond, onda det onda, illa evil A-NSM
G1401 δοῦλος tjänare servant, N-NSM
G1565 ἐκεῖνος den that one D-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2588 καρδίᾳ hjärta, brustet hjärta heart N-DSF
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G5549 χρονίζει dröja Delays V-PAI-3S
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master, N-NSM
G2064 ἐλθεῖν, komma, gå to come V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.