Matteusevangeliet 24:46

Salig (lycklig, välsignad) är den tjänaren som [är trogen och] gör vad han ska när hans herre kommer.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μακάριος   ὁ   δοῦλος   ἐκεῖνος   ὃν   ἐλθὼν   ὁ   κύριος   αὐτοῦ   εὑρήσει   οὕτως   ποιοῦντα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3107 μακάριος Salig Blessed [is] A-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G1401 δοῦλος tjänare servant N-NSM
G1565 ἐκεῖνος den that, D-NSM
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come, V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master N-NSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2147 εὑρήσει finna, befinnas vara will find V-FAI-3S
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G4160 ποιοῦντα. göra doing. V-PAP-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.