Matteusevangeliet 24:29

[Jesus går nu tillbaka till den andra frågan om tecknen före hans andra tillkommelse. Den dagen då Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike på jorden kommer inte att gå någon obemärkt förbi. Stora tecken ska ske innan Jesus sätter sina fötter på Olivberget öster om Jerusalem, se Sak 14:4.] "Direkt efter den sista tidens vedermöda: 'Ska solen förmörkas
    och månen inte längre lysa.
    [Citat från Jes 13:10; 24:23; Hes 32:7–8; Joel 2:10 m.fl. som handlar om Guds dom över världen.]
Stjärnorna ska falla från himlen [Jes 34:4; Upp 6:13],
    och himlens krafter ska skakas.'


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εὐθέως   δὲ   μετὰ   τὴν   θλῖψιν   τῶν   ἡμερῶν   ἐκείνων   ὁ   ἥλιος   σκοτισθήσεται,   καὶ   ἡ   σελήνη   οὐ   δώσει   τὸ   φέγγος   αὐτῆς,   καὶ   οἱ   ἀστέρες   πεσοῦνται   ἀπὸ   τοῦ   οὐρανοῦ,   καὶ   αἱ   δυνάμεις   τῶν   οὐρανῶν   σαλευθήσονται.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 32 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2112 εὐθέως (eutheos)
genast, strax Immediately
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... after
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G2347 θλῖψιν (thlipsis)
lidande, ångest, förföljelse tribulation
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
T-GPF
G2250 ἡμερῶν (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
N-GPF
G1565 ἐκείνων (ekeinos)
den of those:
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
D-GPF
G3588 (ho, he)
denna, denne The
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2246 ἥλιος (helios)
sol, öst sun
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G4654 σκοτισθήσεται, (skotizo)
förmörka will be darkened,
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G4582 σελήνη (selene)
månen moon
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1325 δώσει (didomi)
ge will give
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G5338 φέγγος (pheggos)
ljus light
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G0846 αὐτῆς, (autos)
honom, dem, henne, den, det of it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
P-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G0792 ἀστέρες (aster)
stjärna stars
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G4098 πεσοῦνται (pipto)
falla will fall
VERB Verb
Futurum Medium eller passiv-dep. Indikativ Futurum Medium eller passiv-deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FNI-3P
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3772 οὐρανοῦ, (ouranos)
himmel sky,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 αἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
T-NPF
G1411 δυνάμεις (dunamis)
makt, kraft, styrka, mirakel, kraft... powers
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G3772 οὐρανῶν (ouranos)
himmel heavens
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G4531 σαλευθήσονται. (saleuo)
vaja will be shaken.’
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FPI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)