Matteusevangeliet 24:2

Han svarade: "Ja, ni ser allt detta, eller hur? Men jag säger er sanningen, här ska inte en sten lämnas kvar på den andra, allt ska bli nedrivet." [Jesus förutsäger templets förstörelse, som inträffar 70 e.Kr.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   οὐ   βλέπετε   ταῦτα   πάντα;   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   οὐ   μὴ   ἀφεθῇ   ὧδε   λίθος   ἐπὶ   λίθον   ὃς   οὐ   μὴ   καταλυθήσεται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G0991 βλέπετε se, ge akt på do you see V-PAI-2P
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G3956 πάντα; alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all? A-APN
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3756 οὐ inte none PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not even PRT-N
G0863 ἀφεθῇ lämna, förlåta, tillåt, försaka may be left V-APS-3S
G5602 ὧδε här, denna plats here ADV
G3037 λίθος sten stone N-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3037 λίθον sten stone, N-ASM
G3739 ὃς vem which R-NSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2647 καταλυθήσεται.¶ upphäva, riva ner, slå ner, husrum, gäst will be thrown down. V-FPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.