Matteusevangeliet 24:17

Den som är på taket ska inte gå ner och hämta något från sitt hus [trappan till taket var på utsidan av huset],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   ἐπὶ   τοῦ   δώματος   μὴ   καταβάτω   ἆραι   τὰ   ἐκ   τῆς   οἰκίας   αὐτοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSN
G1430 δώματος tak housetop, N-GSN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2597 καταβάτω komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner he should come down V-2AAM-3S
G0142 ἆραι ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan to take V-AAN
G3588 τὰ -, denna, denne any things T-APN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G3614 οἰκίας hus, hem, hushåll, från huset house N-GSF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of him; P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.