Matteusevangeliet 23:4

De binder ihop (fängslar med kedjor) tunga bördor (ryggsäckar med packning) och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte med sitt finger flytta dem [inte ens lyfta ett finger för att hjälpa och underlätta].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δεσμεύουσιν   δὲ   φορτία   βαρέα   καὶ   δυσβάστακτα   καὶ   ἐπιτιθέασιν   ἐπὶ   τοὺς   ὤμους   τῶν   ἀνθρώπων·   αὐτοὶ   δὲ   τῷ   δακτύλῳ   αὐτῶν   οὐ   θέλουσιν   κινῆσαι   αὐτά.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1195 δεσμεύουσιν binda They tie up V-PAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5413 φορτία börda burdens N-APN
G0926 βαρέα tung, svår, rovlysten heavy A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1419 δυσβάστακτα svår att bära hard to bear A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2007 ἐπιτιθέασιν lägga på, lägga, lay [them] V-PAI-3P
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G5606 ὤμους axel shoulders N-APM
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων· människa of men; N-GPM
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det themselves P-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3588 τῷ denna, denne with the T-DSM
G1147 δακτύλῳ finger finger N-DSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2309 θέλουσιν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja are they willing V-PAI-3P
G2795 κινῆσαι röra, skaka, flytta to move V-AAN
G0846 αὐτά. honom, dem, henne, den, det them. P-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.