Matteusevangeliet 23:39

För jag säger er, ni ska inte se mig igen förrän den dag då ni säger: 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' " [Ps 118:26]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγω   γὰρ   ὑμῖν·   οὐ   μή   με   ἴδητε   ἀπ᾽   ἄρτι   ἕως   ἂν   εἴπητε·   εὐλογημένος   ὁ   ἐρχόμενος   ἐν   ὀνόματι   κυρίου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μή inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1492 ἴδητε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta shall you see V-2AAS-2P
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0737 ἄρτι nu, hädanefter, ännu now ADV
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G2036 εἴπητε· säga, tala, bud you may say, V-2AAS-2P
G2127 εὐλογημένος Välsignad (är) Blessed [is] V-RPP-NSM
G3588 -, denna, denne the [One] T-NSM
G2064 ἐρχόμενος kommande coming V-PNP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G3686 ὀνόματι namn name N-DSN
G2962 κυρίου.¶ Herren, herre of [the] Lord.’ N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.