Matteusevangeliet 22:9

Gå ut och ställ er där vägarna går ut [där det finns mycket folk] och bjud alla ni ser till bröllopet.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πορεύεσθε   οὖν   ἐπὶ   τὰς   διεξόδους   τῶν   ὁδῶν,   καὶ   ὅσους   ἐὰν   εὕρητε,   καλέσατε   εἰς   τοὺς   γάμους.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4198 πορεύεσθε do go V-PNM-2P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till into PREP
G3588 τὰς -, denna, denne the T-APF
G1327 διεξόδους vägskäl, vägkorsning thoroughfares N-APF
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPF
G3598 ὁδῶν, väg, vid väg, resa highways, N-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3745 ὅσους så länge as many as K-APM
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G2147 εὕρητε, finna, befinnas vara you shall find, V-2AAS-2P
G2564 καλέσατε kalla, inbjuden do invite V-AAM-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G1062 γάμους. äktenskap, bröllop wedding feast. N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.