Matteusevangeliet 22:6

Några andra grep kungens tjänare [som kom med inbjudan], och misshandlade och dödade dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   λοιποὶ   κρατήσαντες   τοὺς   δούλους   αὐτοῦ   ὕβρισαν   καὶ   ἀπέκτειναν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G3062 λοιποὶ andra the rest, A-NPM
G2902 κρατήσαντες gripa, ta, hålla having laid hold of V-AAP-NPM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1401 δούλους tjänare servants N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G5195 ὕβρισαν skada, behandla skandalöst, behandla fräckt mistreated V-AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0615 ἀπέκτειναν. döda, slakta killed [them]. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.