Matteusevangeliet 22:3

Han skickade ut sina tjänare för att kalla på dem som redan hade fått inbjudan till bröllopsfesten, men de vägrade att komma.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἀπέστειλεν   τοὺς   δούλους   αὐτοῦ   καλέσαι   τοὺς   κεκλημένους   εἰς   τοὺς   γάμους,   καὶ   οὐκ   ἤθελον   ἐλθεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut he sent V-AAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1401 δούλους tjänare servants N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2564 καλέσαι kalla, inbjuden to call V-AAN
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G2564 κεκλημένους inbjudna invited V-RPP-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1062 γάμους, äktenskap, bröllop wedding feast, N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2309 ἤθελον vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja they were willing V-IAI-3P
G2064 ἐλθεῖν. komma, gå to come. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.