Matteusevangeliet 21:7

De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar (ytterkläder) på dem, och han satte sig därpå.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἤγαγον   τὴν   ὄνον   καὶ   τὸν   πῶλον   καὶ   ἐπέθηκαν   ἐπ᾽   αὐτῶν   τὰ   ἱμάτια   αὐτῶν,   καὶ   ἐπεκάθισεν   ἐπάνω   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0071 ἤγαγον föra, leda, gå, för fram they brought V-2AAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3688 ὄνον åsna donkey N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4454 πῶλον föl colt, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2007 ἐπέθηκαν lägga på, lägga, put V-2AAI-3P
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2440 ἱμάτια plagg, kläder, dräkt cloaks, N-APN
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det of them P-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1940 ἐπεκάθισεν sitta upp He sat V-AAI-3S
G1883 ἐπάνω över, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer än on PREP
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.