Matteusevangeliet 21:43

Jag säger er, detta är anledningen till att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ἀρθήσεται   ἀφ᾽   ὑμῶν   ἡ   βασιλεία   τοῦ   θεοῦ   καὶ   δοθήσεται   ἔθνει   ποιοῦντι   τοὺς   καρποὺς   αὐτῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0142 ἀρθήσεται ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan will be taken away V-FPI-3S
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 δοθήσεται ge, få it will be given V-FPI-3S
G1484 ἔθνει hedning, folk, to a people N-DSN
G4160 ποιοῦντι producerar producing V-PAP-DSN
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G2590 καρποὺς frukt fruits N-APM
G0846 αὐτῆς. honom, dem, henne, den, det of it. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.