Matteusevangeliet 21:42

Jesus sade: "Har ni aldrig läst vad som står i Skrifterna [Ps 118:22–23]: Stenen som husbyggarna förkastade
    har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta,
    och underbar är den i våra ögon.

[Hörnstenen är den första stenen i bygget som alla andra stenar riktas efter.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   οὐδέποτε   ἀνέγνωτε   ἐν   ταῖς   γραφαῖς·   λίθον   ὃν   ἀπεδοκίμασαν   οἱ   οἰκοδομοῦντες,   οὗτος   ἐγενήθη   εἰς   κεφαλὴν   γωνίας.   παρὰ   κυρίου   ἐγένετο   αὕτη,   καὶ   ἔστιν   θαυμαστὴ   ἐν   ὀφθαλμοῖς   ἡμῶν;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει säga, tala, kalla, nämna Says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3763 οὐδέποτε aldrig Never ADV-N
G0314 ἀνέγνωτε läsa did you read V-2AAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς -, denna, denne the T-DPF
G1124 γραφαῖς· skrifterna Scriptures: N-DPF
G3037 λίθον sten [The] stone N-ASM
G3739 ὃν vem which R-ASM
G0593 ἀπεδοκίμασαν förkasta, rejected V-AAI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne those T-NPM
G3618 οἰκοδομοῦντες, byggnad, building, V-PAP-NPM
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1096 ἐγενήθη vara, ske, bli, bli gjort, komma has become V-2AOI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot the PREP
G2776 κεφαλὴν huvud chief N-ASF
G1137 γωνίας. hörn, hörnsten, gathörn, avkrok corner. N-GSF
G3844 παρὰ av, för, från, på From PREP
G2962 κυρίου Herren, herre [the] Lord N-GSM
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma was V-2ADI-3S
G3778 αὕτη, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἔστιν är it is V-PAI-3S
G2298 θαυμαστὴ underbar, underligt marvelous A-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3788 ὀφθαλμοῖς öga, syn [the] eyes N-DPM
G1473 ἡμῶν;¶ jag, mig, min, mitt of us?’ P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.