Matteusevangeliet 21:36

Igen skickade han dit andra tjänare, fler än första gången, och de behandlade dem likadant. [Gud hade sänt profeter till sitt folk, bl.a. Johannes Döparen, se Matt 17:12‑13.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πάλιν   ἀπέστειλεν   ἄλλους   δούλους   πλείονας   τῶν   πρώτων,   καὶ   ἐποίησαν   αὐτοῖς   ὡσαύτως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3825 πάλιν igen Again ADV
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut he sent V-AAI-3S
G0243 ἄλλους ändå other A-APM
G1401 δούλους tjänare servants, N-APM
G4119 πλείονας överträffa more A-APM-C
G3588 τῶν denna, denne than the T-GPM
G4413 πρώτων, först, främst first, A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4160 ἐποίησαν göra they did V-AAI-3P
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G5615 ὡσαύτως. likadant likewise. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.