Matteusevangeliet 21:35

Men arrendatorerna grep tjänarna och misshandlade en, dödade en annan [med svärd] och stenade en.

[Kan syfta på Jer 37:15; Jer 26:20‑23; 2 Krön 24:21 där Guds profeter just misshandlades, dödades med svärd och stenades. Se även Matt 23:37.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λαβόντες   οἱ   γεωργοὶ   τοὺς   δούλους   αὐτοῦ,   ὃν   μὲν   ἔδειραν,   ὃν   δὲ   ἀπέκτειναν,   ὃν   δὲ   ἐλιθοβόλησαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2983 λαβόντες få, ta emot, välkomna, ta having taken V-2AAP-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1092 γεωργοὶ odlare, vinodlare farmers N-NPM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1401 δούλους tjänare servants N-APM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G3739 ὃν vem the R-ASM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet one PRT
G1194 ἔδειραν, slå they beat, V-AAI-3P
G3739 ὃν vem another R-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0615 ἀπέκτειναν, döda, slakta they killed, V-AAI-3P
G3739 ὃν vem another R-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3036 ἐλιθοβόλησαν. stena they stoned. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.