Matteusevangeliet 21:34

När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare [tre stycken, se vers 35] till vinodlarna för att hämta sin del av skörden. [Vinodlarna som arrenderade marken förväntades ge en viss del av skörden till ägaren som hyra.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτε   δὲ   ἤγγισεν   ὁ   καιρὸς   τῶν   καρπῶν,   ἀπέστειλεν   τοὺς   δούλους   αὐτοῦ   πρὸς   τοὺς   γεωργοὺς   λαβεῖν   τοὺς   καρποὺς   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε när, medans When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1448 ἤγγισεν komma nära drew near V-AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2540 καιρὸς tid, rätt tid, tillfälle season N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G2590 καρπῶν, frukt fruits, N-GPM
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut he sent V-AAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1401 δούλους tjänare servants N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1092 γεωργοὺς odlare, vinodlare farmers N-APM
G2983 λαβεῖν få, ta emot, välkomna, ta to receive V-2AAN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G2590 καρποὺς frukt fruits N-APM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.