Matteusevangeliet 21:32

För Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦλθεν   γὰρ   Ἰωάννης   πρὸς   ὑμᾶς   ἐν   ὁδῷ   δικαιοσύνης,   καὶ   οὐκ   ἐπιστεύσατε   αὐτῷ·   οἱ   δὲ   τελῶναι   καὶ   αἱ   πόρναι   ἐπίστευσαν   αὐτῷ.   ὑμεῖς   δὲ   ἰδόντες   οὐδὲ   μετεμελήθητε   ὕστερον   τοῦ   πιστεῦσαι   αὐτῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 ἦλθεν anlända, komma, gå Came V-2AAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G3598 ὁδῷ väg, vid väg, resa way N-DSF
G1343 δικαιοσύνης, rättfärdighet of righteousness, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G4100 ἐπιστεύσατε att tro you did believe V-AAI-2P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det in him, P-DSM
G3588 οἱ -, denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5057 τελῶναι tullindrivare, publikan, skatteindrivare the tax collectors N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 αἱ -, denna, denne the T-NPF
G4204 πόρναι sexuellt omoralisk kvinna, prostituerad kvinna prostitutes N-NPF
G4100 ἐπίστευσαν att tro believed V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det in him; P-DSM
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G1492 ἰδόντες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen, V-2AAP-NPM
G3761 οὐδὲ inte heller not even CONJ-N
G3338 μετεμελήθητε ångra, ångra sig did repent V-AOI-2P
G5306 ὕστερον senare, sista afterward A-ASN-C
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSN
G4100 πιστεῦσαι att tro to believe V-AAN
G0846 αὐτῷ.¶ honom, dem, henne, den, det him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.