Matteusevangeliet 21:31

Vem av dessa två gjorde faderns vilja?"

[Det är anmärkningsvärt att den andra sonen säger "herre" och inte "far". Det är en anspelning på översteprästernas felaktiga inställning till Gud. I stället för ett barns kärlek och nära relation till fadern var de fulla av insmickrande falsk underdånighet.]De svarade: "Den första."
    Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen, tullindrivare och prostituerade ska komma in i Guds rike före er.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τίς   ἐκ   τῶν   δύο   ἐποίησεν   τὸ   θέλημα   τοῦ   πατρός;   λέγουσιν   ὁ   πρῶτος.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   οἱ   τελῶναι   καὶ   αἱ   πόρναι   προάγουσιν   ὑμᾶς   εἰς   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ.  

Textus Receptus (TR)

τίς   ἐκ   τῶν   δύο   ἐποίησεν   τὸ   θέλημα   τοῦ   πατρός;   λέγουσιν   αὐτῷ·   ὁ   πρῶτος.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   οἱ   τελῶναι   καὶ   αἱ   πόρναι   προάγουσιν   ὑμᾶς   εἰς   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ.  

Grundtextkommentarer

NA har 32 ord, TR har 33 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem Which
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
I-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
Nummer Nummer
A-GPM-NUI
G4160 ἐποίησεν (poieo)
göra did
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G2307 θέλημα (thelema)
vilja will
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3962 πατρός; (pater)
fader, far father?
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3004 λέγουσιν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... They say,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3588 (ho, he)
denna, denne The
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4413 πρῶτος. (protos)
först, främst first.
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... Says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G5057 τελῶναι (telones)
tullindrivare, publikan, skatteindr... tax collectors
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 αἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
T-NPF
G4204 πόρναι (porne)
sexuellt omoralisk kvinna, prostitu... prostitutes
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF
G4254 προάγουσιν (proago)
gå före go before
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G0932 βασιλείαν (basileia)
Guds rike, himmelriket, rike kingdom
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ. (theos)
Gud of God.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)