Matteusevangeliet 21:21

Jesus svarade: "Jag säger er sanningen (sannerligen, amen), om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara göra det som skedde med fikonträdet, utan ni ska också kunna säga till detta berg [och Jesus tar nu som exempel Olivberget där de befinner sig]: 'Upp med dig och kasta dig i havet [Medelhavet]', och det skulle ske.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ἐὰν   ἔχητε   πίστιν   καὶ   μὴ   διακριθῆτε,   οὐ   μόνον   τὸ   τῆς   συκῆς   ποιήσετε,   ἀλλὰ   κἂν   τῷ   ὄρει   τούτῳ   εἴπητε·   ἄρθητι   καὶ   βλήθητι   εἰς   τὴν   θάλασσαν,   γενήσεται·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς svara Answering V-AOP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G2192 ἔχητε du ska ha you shall have V-PAS-2P
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1252 διακριθῆτε, tvivla, att döma, urskilja, tvista shall doubt, V-APS-2P
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G3588 τὸ -, denna, denne the [miracle] T-ASN
G3588 τῆς -, denna, denne of the T-GSF
G4808 συκῆς fikonträd fig tree N-GSF
G4160 ποιήσετε, göra will you do, V-FAI-2P
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 + G1437 κἂν even if CONJ +COND
G3588 τῷ -, denna, denne to the T-DSN
G3735 ὄρει berg mountain N-DSN
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSN
G2036 εἴπητε· säga, tala, bud you shall say, V-2AAS-2P
G0142 ἄρθητι ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do be taken away V-APM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0906 βλήθητι kasta, häller, högg, kasta ut do be cast V-APM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν, sjö sea, N-ASF
G1096 γενήσεται· vara, ske, bli, bli gjort, komma it will come to pass. V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.