Matteusevangeliet 21:19

Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade ingenting annat på det än blad. Då sade han till det: "Aldrig någonsin ska du bära frukt." På en gång vissnade trädet.

[Varför förbannade Jesus fikonträdet? Bibeln svarar inte direkt på detta, men både templets rening och det förbannade fikonträdet är två starkt symboliska handlingar. Så här på våren borde trädet haft frukt. Fikonträdet producerar grön frukt innan löven visar sig, och om det inte fanns någon frukt nu så skulle det inte bära någon frukt det året. Det här trädet verkade på utsidan ha en stor skörd, men vid närmare granskning var det helt utan frukt – trädet hycklade. Fikonträdet är en bild på Israel, se Jer 8:13; 24:1–10; Hos 9:10; Mika 4:4, och religiöst hyckleri är något som alltid får Jesu skarpaste tillrättavisning.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδὼν   συκῆν   μίαν   ἐπὶ   τῆς   ὁδοῦ   ἦλθεν   ἐπ᾽   αὐτὴν   καὶ   οὐδὲν   εὗρεν   ἐν   αὐτῇ   εἰ   μὴ   φύλλα   μόνον   καὶ   λέγει   αὐτῇ·   οὐ   μηκέτι   ἐκ   σοῦ   καρπὸς   γένηται   εἰς   τὸν   αἰῶνα.   καὶ   ἐξηράνθη   παραχρῆμα   ἡ   συκῆ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G4808 συκῆν fikonträd fig tree N-ASF
G1520 μίαν en one A-ASF
G1909 ἐπὶ på, i, till along PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G3598 ὁδοῦ väg, vid väg, resa road, N-GSF
G2064 ἦλθεν anlända, komma, gå He came V-2AAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till to PREP
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it P-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing A-ASN-N
G2147 εὗρεν finna, befinnas vara found V-2AAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det it, P-DSF
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G5444 φύλλα blad leaves N-APN
G3441 μόνον endast, ensam alone. A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3004 λέγει säga, tala, kalla, nämna He says V-PAI-3S
G0846 αὐτῇ· honom, dem, henne, den, det to it, P-DSF
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3371 μηκέτι inte längre, aldrig mer, inte no more ADV-N
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G4771 σοῦ du, ni, er you P-2GS
G2590 καρπὸς frukt fruit N-NSM
G1096 γένηται vara, ske, bli, bli gjort, komma there may be, V-2ADS-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα. evighet, tidsålder, tidsepoker, världen, universum age. N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3583 ἐξηράνθη vissna bort, vissna, uttorka, bli livlös, skörda withered V-API-3S
G3916 παραχρῆμα på en gång immediately ADV
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G4808 συκῆ. fikonträd fig tree. N-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.