Matteus 21:11

Folket svarade: "Detta är profeten Jesus, från Nasaret i Galiléen."