Matteusevangeliet 20:8

När det blivit kväll [klockan sex, se vers 12] sade vingårdens ägare till förmannen: 'Kalla på arbetarna och betala ut deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὀψίας   δὲ   γενομένης   λέγει   ὁ   κύριος   τοῦ   ἀμπελῶνος   τῷ   ἐπιτρόπῳ   αὐτοῦ·   κάλεσον   τοὺς   ἐργάτας   καὶ   ἀπόδος   αὐτοῖς   τὸν   μισθὸν   ἀρξάμενος   ἀπὸ   τῶν   ἐσχάτων   ἕως   τῶν   πρώτων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3798 Ὀψίας blev kväll, blev afton Evening A-GSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1096 γενομένης vara, ske, bli, bli gjort, komma having arrived, V-2ADP-GSF
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0290 ἀμπελῶνος vingård vineyard N-GSM
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2012 ἐπιτρόπῳ förvaltare, förmyndare foreman N-DSM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2564 κάλεσον kalla, inbjuden do call V-AAM-2S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G2040 ἐργάτας arbetare workmen N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0591 ἀπόδος betala, belöna, ge do pay V-2AAM-2S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3408 μισθὸν lön wages, N-ASM
G0757 ἀρξάμενος regera having begun V-AMP-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G2078 ἐσχάτων sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-GPM
G2193 ἕως till, förrän, unto PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4413 πρώτων. först, främst first. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.