Matteusevangeliet 20:7

De svarade honom: 'Därför att ingen har anställt oss.' Han sade till dem: 'Gå in till vingården ni också.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγουσιν   αὐτῷ   ὅτι   οὐδεὶς   ἡμᾶς   ἐμισθώσατο.   λέγει   αὐτοῖς·   ὑπάγετε   καὶ   ὑμεῖς   εἰς   τὸν   ἀμπελῶνα   καὶ   ὃ   ἐὰν   ᾖ   δίκαιον   λήψεσθε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγουσιν sa, säga, tala, kalla They say V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3754 ὅτι att, eftersom Because CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G3409 ἐμισθώσατο. leja, anställa has hired. V-AMI-3S
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G5217 ὑπάγετε do go V-PAM-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G0290 ἀμπελῶνα vingård vineyard.’ N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 vem what R-ASN
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1510 skall vara shall be V-PAS-3S
G1342 δίκαιον rättfärdig right A-NSN
G2983 λήψεσθε.¶ få, ta emot, välkomna, ta you will receive V-FDI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.