Matteusevangeliet 20:30

Där [mellan den gamla staden Jeriko och det nya romerska Jeriko] satt två blinda vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: "Herre, Davids son, förbarma dig över oss!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοὺ   δύο   τυφλοὶ   καθήμενοι   παρὰ   τὴν   ὁδόν,   ἀκούσαντες   ὅτι   Ἰησοῦς   παράγει,   ἔκραξαν   λέγοντες·   ἐλέησον   ἡμᾶς   κύριε,   υἱὸς   Δαυίδ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ
se behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G1417 δύο
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Nummer Adjektiv Nominativ Plural Maskulin Nummer
A-NPM-NUI
G5185 τυφλοὶ
blind blind [men]
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G2521 καθήμενοι
sitta, sitta ner, sitta vid sitting
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PNP-NPM
G3844 παρὰ
nära, vid sidan, av, för, från, på beside
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G3598 ὁδόν,
väg, vid väg, resa road,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0191 ἀκούσαντες
höra, lyssna having heard
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-AAP-NPM
G3754 ὅτι
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2424 Ἰησοῦς
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G3855 παράγει,
passera förbi is passing by,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2896 ἔκραξαν
skrika, ropa cried out,
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AAI-3P
G3004 λέγοντες·
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G1653 ἐλέησον
förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande do have mercy on
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G1473 ἡμᾶς
jag, mig, min, mitt us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. första person Ackusativ Plural
P-1AP
G2962 κύριε,
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G5207 υἱὸς
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1138 Δαυίδ.¶
David of David.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Substantiv Genitiv Singular Maskulin Person
N-GSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar