Matteusevangeliet 20:27

och den som vill vara främst bland er ska vara er [de andras] slav,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὃς   ἂν   θέλῃ   ἐν   ὑμῖν   εἶναι   πρῶτος,   ἔσται   ὑμῶν   δοῦλος·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G2309 θέλῃ skall önska shall wish V-PAS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G4413 πρῶτος, först, främst first, A-NSM
G1510 ἔσται är he will be V-FDI-3S
G4771 ὑμῶν du, ni, er your P-2GP
G1401 δοῦλος· tjänare slave; N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.