Matteusevangeliet 20:26

Så ska det inte vara hos er, utan den som vill vara stor bland er ska vara er [de andras] tjänare (gr. diakonos),


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐχ   οὕτως   δέ   ἔσται   ἐν   ὑμῖν,   ἀλλ᾽   ὃς   ἐὰν   θέλῃ   ἐν   ὑμῖν   μέγας   γενέσθαι,   ἔσται   ὑμῶν   διάκονος·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐχ inte Not PRT-N
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1510 ἔσται är will it be V-FDI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G4771 ὑμῖν, du, ni, er you; P-2DP
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G2309 θέλῃ skall önska shall wish V-PAS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G3173 μέγας stor, mäktig, viktig great A-NSM
G1096 γενέσθαι, vara, ske, bli, bli gjort, komma to become, V-2ADN
G1510 ἔσται är he will be V-FDI-3S
G4771 ὑμῶν du, ni, er your P-2GP
G1249 διάκονος· tjänare, församlingstjänare, diakon servant; N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.