Matteusevangeliet 20:23

Då sade han: "Ni ska dricka min bägare, men platserna till höger och till vänster om mig är inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som min Far har förberett dem till."

[Det är uppenbart att Jakob och Johannes inte förstått vad de frågat efter. Bara Jesus kan bära världens synd. Att "dricka bägaren" är en bild på att gå igenom lidande, se Ps 75:9; Jes 51:17. Jesus förutsäger dock att de kommer att lida för sin tro senare. Jakob halshöggs, se Apg 12:2; och Johannes deporterades till ön Patmos, se Upp 1:9. En liknande diskussion om vem som är störst sker även sista kvällen tillsammans med Jesus före hans korsfästelse, se Luk 22:24–27.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   τὸ   μὲν   ποτήριόν   μου   πίεσθε   καὶ   τὸ   βάπτισμα   ὃ   ἐγὼ   βαπτίζομαι   βαπτισθήσεσθε,   τὸ   δὲ   καθίσαι   ἐκ   δεξιῶν   μου   καὶ   ἐξ   εὐωνύμων   μου   οὐκ   ἔστιν   ἐμὸν   ἐμὸν   δοῦναι,   ἀλλ᾽   οἷς   ἡτοίμασται   ὑπὸ   τοῦ   πατρός   μου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει säga, tala, kalla, nämna He says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet, förvisso, i sanning Indeed PRT
G4221 ποτήριόν bägare the cup N-ASN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G4095 πίεσθε dricka You will drink, V-FDI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G0908 βάπτισμα dop baptism N-ASN
G3739 vem what R-ASN
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0907 βαπτίζομαι är döpt am baptized V-PPI-1S
G0907 βαπτισθήσεσθε, döpa, tvätta will be baptized V-FPI-2P
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G2523 καθίσαι sitta, sitta ner, att sitta to sit V-AAN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på on PREP
G1188 δεξιῶν höger hand, höger, höger sida [the] right hand A-GPN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på on PREP
G2176 εὐωνύμων vänster, vänstra sidan, vänster fot [the] left, A-GPN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1699 ἐμὸν min, mitt, mina Mine S-1SNSN
G1699 ἐμὸν min, mitt, mina Mine S-1SNSN
G1325 δοῦναι, ge, få to give, V-2AAN
G0235 ἀλλ᾽ men but [to those] CONJ
G3739 οἷς vem for whom R-DPM
G2090 ἡτοίμασται den har förberetts it has been prepared V-RPI-3S
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader, far Father N-GSM
G1473 μου.¶ jag, mig, min, mitt of Me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.