Matteusevangeliet 20:15

Har jag inte rätt att göra vad jag vill med det som är mitt? Eller är ditt öga förmörkat av ondska [är ditt hjärta fyllt med ondska och avundsjuka] för att jag är god (generös)?'

[Jesus använder inte det vanliga ordet för vän och ömsesidig vänskap, gr. philos, utan hetairos som kan översättas med kamrat eller kompanjon. Ordet användes inom judendomen för någon som var kvalificerad att vara en religiös lärare, men ännu inte var officiellt ordinerad. Att Jesus använder detta ord här kan visa på en utsträckt hand, Jesus vill vara vän, men vänskapen behöver bekräftas. De två andra gångerna ordet används i Nya testamentet är Matt 22:12 och Matt 26:50. Vid båda dessa tillfällen visar det sig att den andra parten har onda intentioner.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   οὐκ   ἔξεστίν   μοι   ὃ   θέλω   ποιῆσαι   ἐν   τοῖς   ἐμοῖς;   ἢ   ὁ   ὀφθαλμός   σου   πονηρός   ἐστιν   ὅτι   ἐγὼ   ἀγαθός   εἰμι;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1832 ἔξεστίν tillåtet, låt is it lawful V-PAI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt for me P-1DS
G3739 vem what R-ASN
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I want V-PAI-1S
G4160 ποιῆσαι göra to do V-AAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G3588 τοῖς -, denna, denne that which [is] T-DPN
G1699 ἐμοῖς; min, mitt, mina mine? S-1SDPN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3788 ὀφθαλμός öga, syn eye N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G4190 πονηρός ondskefull envious A-NSM
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0018 ἀγαθός god, glädjefylld generous A-NSM
G1510 εἰμι; är am? V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.