Matteusevangeliet 20:13

Då svarade han en av dem och sade [personligen till honom]: 'Min kamrat, jag behandlar dig inte illa (sårar dig inte). Kom vi inte överens om en denar per dag?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   ἑνὶ   αὐτῶν   εἶπεν·   ἑταῖρε,   οὐκ   ἀδικῶ   σε·   οὐχὶ   δηναρίου   συνεφώνησάς   μοι;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering V-AOP-NSM
G1520 ἑνὶ en to one A-DSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G2083 ἑταῖρε, vän Friend, N-VSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0091 ἀδικῶ skada, göra fel, agera orätt I do wrong V-PAI-1S
G4771 σε· du, ni, er you. P-2AS
G3780 οὐχὶ inte, nej Not PRT-N
G1220 δηναρίου denar for a denarius N-GSN
G4856 συνεφώνησάς hålla med, komma överens did you agree with V-AAI-2S
G1473 μοι; jag, mig, min, mitt me? P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.