Matteus 2:7

Herodes kallade sedan i hemlighet till sig de vise männen för att ta reda på exakt hur länge stjärnan hade visat sig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   Ἡρῴδης   λάθρᾳ   καλέσας   τοὺς   μάγους   ἠκρίβωσεν   παρ᾽   αὐτῶν   τὸν   χρόνον   τοῦ   φαινομένου   ἀστέρος,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G2264 Ἡρῴδης Herodes Herod, N-NSM-P
G2977 λάθρᾳ hemlighet secretly ADV
G2564 καλέσας kalla, inbjuden having called V-AAP-NSM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3097 μάγους vise män, magiker, trollkarl Magi, N-APM
G0198 ἠκρίβωσεν fråga ut inquired exactly V-AAI-3S
G3844 παρ᾽ av, för, från, på of PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5550 χρόνον tid time N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G5316 φαινομένου dyker upp appearing V-PEP-GSM
G0792 ἀστέρος, Stjärna star. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.