Matteus 2:4

När han samlat alla översteprästerna och de skriftlärda bland folket, frågade han dem var den Smorde [kungen] (Messias, Kristus) skulle födas.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   συναγαγὼν   πάντας   τοὺς   ἀρχιερεῖς   καὶ   γραμματεῖς   τοῦ   λαοῦ   ἐπυνθάνετο   παρ᾽   αὐτῶν   ποῦ   ὁ   χριστὸς   γεννᾶται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4863 συναγαγὼν samla having gathered together V-2AAP-NSM
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0749 ἀρχιερεῖς överste präst chief priests N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1122 γραμματεῖς skriftlärd scribes N-APM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2992 λαοῦ folk people, N-GSM
G4441 ἐπυνθάνετο fråga he was inquiring V-INI-3S
G3844 παρ᾽ av, för, från, på of PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G4226 ποῦ var where ADV-I
G3588 denna, denne the T-NSM
G5547 χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G1080 γεννᾶται. Är född. is born. V-PPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.