Matteus 2:22

När han hörde att Archelaos regerade över Judéen efter sin far Herodes var han rädd att återvända dit [till Betlehem, strax utanför Jerusalem eller någon annan stad i Judéen]. Efter att ha blivit varnad i en dröm, drog han sig undan till Galileen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀκούσας   δὲ   ὅτι   Ἀρχέλαος   βασιλεύει   ἐπὶ   τῆς   Ἰουδαίας   ἀντὶ   τοῦ   πατρὸς   αὐτοῦ   Ἡρῴδου   ἐφοβήθη   ἐκεῖ   ἀπελθεῖν.   χρηματισθεὶς   δὲ   κατ᾽   ὄναρ   ἀνεχώρησεν   εἰς   τὰ   μέρη   τῆς   Γαλιλαίας,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 Ἀκούσας höra, lyssna Having heard V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0745 Ἀρχέλαος Arkelaus Archelaus N-NSM-P
G0936 βασιλεύει regera rules V-PAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2449 Ἰουδαίας Judéen Judea N-GSF-L
G0473 ἀντὶ i stället för, motsats till in place of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρὸς fader father N-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2264 Ἡρῴδου Herodes Herod, N-GSM-P
G5399 ἐφοβήθη frukta he was afraid V-AOI-3S
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G0565 ἀπελθεῖν. gå, gå sin väg, gå iväg, to go; V-2AAN
G5537 χρηματισθεὶς varna, uppenbara, bli gudomligt instruerad having been divinely warned V-APP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i in PREP
G3677 ὄναρ dröm a dream, N-ASN
G0402 ἀνεχώρησεν avresa, ge sig av, dra bort, dra sig undan, gå härifrån, ge plats he withdrew V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3313 μέρη område, plats, kust district N-APN
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας, Galileen of Galilee, N-GSF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.